Sandra Latour (1975)

Na ruim 13 jaar binnen diverse organisaties te hebben gewerkt, werk ik de laatste jaren als zelfstandig coach voor individuen & groepen en als HRD-adviseur. Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij zowel profit als non-profit bedrijven en zijn qua functie en opdrachten uiteenlopend. Zoals o.a. coaching van teams & individuen (professionals en leidinggevenden) & intervisiegroepen, adviseur Nederlandse Politie o.h.g.v. landelijk homo- en discriminatiebeleid, het ontwikkelen en invoeren van HR en het verbeteren van de communicatie.

De diversiteit aan werk en mensen houdt mij scherp, onderzoekend en nieuwsgierig. Hierdoor worden ook mijn kennis en vaardigheden verder uitgebreid. In mijn werk laat ik zien dat ik zowel beleidsmatig als bij het voeren van casemanagement, effectief kan werken en aansluit bij de vraag van de opdrachtgever.

Adviseren en ontwikkelen van leidinggevenden en professionals, evenals het aansturen en begeleiden van casemanagement (mobiliteit, functioneren, ziekteverzuim, bemiddeling) is waar ik voor sta. Ik adviseer op het brede werkveld van HRD. Als gesprekspartner ben ik betrouwbaar en proactief. Ik werk professioneel, doelgericht en grensverleggend. Daarbij sta ik stevig in mijn schoenen en heb oog voor het proces. Mijn kwaliteit is individuen & teams wakker schudden, eigen verantwoordelijkheid zichtbaar maken en communicatie verbeteren. Met als doel (her)ontdekken van eigen kracht en keuzes maken.

Als coach ondersteun ik professionals en leidinggevenden die zich binnen de huidige functie of naar een toekomstige functie, willen ontwikkelen. De coaching is gericht op doelgerichte communicatie, bewuster worden van eigen kracht & kwaliteiten, optimaal gebruik leren maken van aanwezige vermogens en talenten, eigen patronen doorzien en nieuwe alternatieven voor gedrag creëren.

Echt verbinding maken met mens en organisatie, is waar ik goed in ben. Mijn opleiding professional coach aan de School voor Coaching en de NLP Masters met de onderdelen Transactionele Analyse en Systemisch werken hebben mijn kennis en vaardigheden om met mensen en organisaties in veranderingstrajecten te werken, verdiept.
Mijn kracht zit in mij als persoon, ik ben open, ken mezelf en laat me raken. Mijn conceptuele vermogen en contactuele inlevingsvermogen zijn groot. Hierdoor kan ik in een lastige context de vraag scherp krijgen en deze vanuit verschillende invalshoeken benaderen.
In het werken met mensen ben ik mij bewust wanneer ik de tegenoverdracht in ga en de oorsprong van mijn eigen thema’s zijn mij bekend. Hierdoor gebruik ik mijn eigen referentiekader niet als maatstaf en kan ik goed reflecteren op mijn eigen en andermans gedrag. Dit geeft als resultaat dat ik boven tafel krijg wat er gaande is en waarom, en ik laat mij niet verleiden tot ‘praten over’. In gesprekken ben ik de bruggenbouwer tussen wat speelt op zowel de inhoud als op het proces. Ik ben in staat om de vinger op de zere plek te leggen en beelden scherp samen te vatten in een professionele weloverwogen oordeelsvorming. Ik werk vanuit gelijkwaardigheid en mijn benadering is resultaatgericht.