Bart Kurver (1973)

Mijn grote belangstelling voor de beleving en beweegredenen van mensen is de directe aanleiding geweest om Psychologie te gaan studeren. Waarom slagen sommige personen er in om succesvol hun persoonlijk en professionele doelen te realiseren terwijl de levensloop van anderen vooral door hun omgeving wordt bepaald? Voor mij is dat een vraag die blijft boeien en die altijd een rol is blijven spelen in mijn werk.

Vanaf 1998 heb ik mij als organisatiepsycholoog ontwikkeld bij verscheidene psychologische adviesbureaus. Ik train HR medewerkers en managers in vaardigheden die relevant zijn voor de selectie en ontwikkeling van personeel. Daarbij adviseer ik over alle aspecten van competentiemanagement en het zelfstandig gebruiken van capaciteiten- en persoonlijkheidstests. Mijn expertise is het vormgeven van maatwerkassessments waarmee selectie en loopbaanvragen op een haarscherpe manier worden beantwoord. Een zorgvuldige afstemming met de opdrachtgever- over de aanleiding, organisatiecultuur en functievereisten, is een voorwaarde voor een toegankelijk en waardevol advies.

In samenwerking met kandidaten onderzoek ik op een transparante, vertrouwde en doortastende manier de relevante kernvragen. Wat motiveert mij, welke vaardigheden zijn toereikend en wat moet ik nog ontwikkelen? Misschien wel de belangrijkste; wanneer sta ik in mijn kracht? Een vraag die de moeite waard is om de tijd voor te nemen. Een vraag die, naast een frisse blik op jezelf, soms ook moed vereist om te beantwoorden want mogelijk leidt dit tot essentiële keuzes en veranderingen in je leven. Hoe dan ook een stap die je meer succes en plezier kan brengen. En op dat punt zullen het welzijn van een individu en de zakelijk belangen van een organisatie elkaar omarmen, zelfs kunnen versterken.